Viziune & Misiune

PLAN DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ A ȘCOLII PROFESIONALE NR.7 MUN.CHIȘINĂU

2016-2021

Misiunea

Şcoala Profesională nr.7 mun.Chişinău asigură un învăţământ performant, axat pe profesionalism şi responsabilitate, în vederea pregătirii muncitorilor calificaţi în domeniul construcţiilor, viitori cetăţeni activi, competitivi pe piaţa muncii şi capabili de a se adapta şi integra într-o societate bazată pe valorificarea spiritului antreprenorial.

Viziunea

Către anul 2021 Şcoala Profesională nr. 7 mun. Chişinău este recunoscută drept lider în pregătirea muncitorilor calificaţi în domeniul construcţiilor:

  • Fiecare cadru didactic organizeaza procesul de instruire bazându-se pe nevoile specifice ale elevilor;

  • Procentul absolvenţilor ce deţin calificarea a IV-a constituie cel puţin 50%;

  • Nota medie la disciplina Bazele antreprenoriatului este 8,50;

  • 90% din cadrele didactice deţin studii superioare şi cel puţin gradul didactic II;

  • Cel puţin 20% din cadrele didactice participă în grupurile de lucru create la nivel republican pentru elaborarea şi modernizarea curricula, materialelor didactice, Standardelor Ocupaţionale şi în activităţi de diseminare a bunelor practici de formare profesională în domeniul construcţiilor;

  • Pentru fiecare meserie avem stabilite parteneriate durabile cu cel puţin 3 agenţi economici;

  • Atelierele la meseriile Fierar- betonist, Montator utilaje şi sisteme tehnico-sanitare, Electrogazosudor-montator şi Tâmplar sunt utilate astfel, încât permit formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale ale elevilor conform cerinţelor curriculare şi a Standardelor Ocupaţionale.

  • Contingentul de elevi constituie nu mai puţin de 420 de elevi.