Calitatea, echitatea și eficiența

După cum bine se știe, CALITATEA, ECHITATEA si EFICIENȚA sunt cei trei piloni care stau la baza reformelor care au loc în ultimii ani în sistemul de învățământ profesional tehnic secundar din R.Moldova. Școala Profesională nr.7 din mun. Chișinău are MISIUNEA să asigure un învăţămînt performant, axat pe profesionalism şi responsabilitate, în vederea pregătirii muncitorilor calificaţi în domeniul construcţiilor, viitori cetăţeni activi, competitivi pe piaţa muncii şi capabili de a se adapta şi integra într-o societate bazată pe valorificarea spiritului antreprenorial. Întru realizarea acestor deziderate, echipa managerială și cadrele didactice ale școlii depun toate eforturile pentru implementarea cu succes şi menţinerea unui Sistem al Managementului Calităţii, pentru realizarea unui învăţământ de performanţă, pentru continuarea tradiţiei şcolii. Un rol important în această privință i se atribuie Comisiei pentru Evaluare Internă și Asigurare a Calității, care a desfășurat astăzi, 26 octombrie 2017, o ședință referitor la repartizarea responsabilităților și stabilirea unor priorități pentru anul de studii 2017-2018, ședință moderată de dna Svetlana Pârcălabu, coordonatoarea acestei structuri menite să contribuie la sporirea calității procesului instructiv-educativ , conștienți fiind de faptul că educaţia , mai bine zis, calitatea educației trebuie să devină, în mod explicit, baza întregului proces de proiectare/planificare realizat la nivelul instituției de învățământ.