Ansamblul Folcloric

În cadrul Şcolii profesionale nr.7 din Chisinău tinerii au posibilitatea să se dezvolte multilateral. Un capitol aparte în activitatea Ş.P.nr.7 îl constituie colectivele de activitate artistică. Cea mai cunoscută este formaţia etnofolclorică „Stejărel„, care pe parcursul anilor de activitate  a dobândit numeroase titluri de laureat a festivalurilor tradiţionale

 Repertoriul variat şi ţinuta artistică distinsă este înalt apreciată de cei mai fideli spectatori: elevi, profesori, părinţi, oaspeţi din diferite instituţii de învăţămînt din mun.Chişinău.

 Ansamblul de dansuri populare oferă tuturor elevilor, dornici de a pătrunde în arta frumosului, posibilitatea de a se conecta la componenta de bază a tezaurului nostru folkloric – dansul popular.

aa
sadas