Anul de studii 2017-2018

La 12 decembrie 1990 Parlamentul R.Moldova a ratificat Convenția cu privire la Drepturile Copilului. Astfel statul s-a angajat să le asigure copiilor dreptul de a-și exprima liber opinia asupra oricărei probleme care îi privește, dreptul la participare, libertatea de expresie și de gândire, precum și libertatea de asociere.

Codul Educației și Legea privind Drepturile Copilului obligă instituțiile de învățământ să asigure elevilor mijloacele necesare pentru a face opiniile lor cunoscute și să-i implice în procesul de luare a deciziilor.

Conform Odinului direcției Școlii Profesionale nr.7, mun.Chișinău, au fost aprobate mecanismele de participare a elevilor în procesul de luare a decizilor la nivel instituțional. Astfel, au fost aprobate mai multe documente privind constituirea și funcționarea Consiliului Elevilor în cadrul Ș.P.nr.7, precum și Regulamentul de constituire și funcționare a acestui organ reprezentativ al elevilor.

CONSILIUL ELEVILOR

ȘCOLII PROFESIONALE NR.7 MUN.CHIȘINĂU

Anul de studii 2017-2018

Funcția

Numele de familie, prenumele elevului

Grupa

Președintele Consiliului

Maxim Ciobanu

Ms35

Vicepreședinte

Babin Victor

Ls20

Vicepreședinte

Graur Veaceslav

El23

Vicepreședinte

Schidu Vadim

Z17

Secretar

Pintilii Eduard

El34

Acordul (consimţământul)

informat al părintelui/tutorelui/ îngrijitorului


Eu/Noi, (numele părintelui/părinţilor / tutorelui / îngrijitorului/îngrijitorilor):
__________________________________________________________________

Îmi dau /ne dăm consimţământul ca fiul meu/nostru / fiica mea/noastră / copilul meu/nostru (subliniaţi)  numele copilului: ___________________________________________________________


să participe la activităţile Consiliului Elevilor Școlii Profesionale nr.7, mun.Chișinău în anul de studii 2017-2018.

Am luat cunoştinţă cu prevederile Regulamentului de constituire şi activitate a CE.

Eu/Noi afirm/afirmăm că deţin/deţinem dreptul legal de a da consimţământul, precum am făcut în acest document. 


Adresa părintelui/părinţilor / tutorelui / îngrijitorului/îngrijitorilor:
__________________________________________________________________________
Telefon/ telefoane de contact (inclusiv prefixul telefonic)
__________________________________________________________________


Semnătura părintelui/părinţilor / tutorelui / îngrijitorului/îngrijitorilor: 
Nume, prenume: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Semnătura/ semnături: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Data: ____________ 2017