ANUNȚ

Școala Profesională nr.7, mun. Chișinău, anunță concurs pentru ocuparea funcției de director/directoare adjunct/ă instruire și producere.

Candidații pentru ocuparea funcției didactică vor depune personal sau prin reprezentant la anticamera instituției din strada M. Drăgan nr. 5, până la data de 12 februarie 2024, următoarele acte:
– Cererea de participare la concurs;
– Copia actului de identitate;
– Copia/copiile actului/actelor de studii;
– Copia carnetului de muncă;
– Curriculum Vitae de model Europass;
– Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic pentru exercitarea funcției;
– Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;

Informații suplimentare se pot obține la telefonul 022473836, gmail: sp7chisinau@gmail.com