Examene de calificare 2022

La  23-24.06.2022, în cadrul atelierului de instruire practică a Ş.P.nr.7,  s-a desfăşurat proba practică a Examenului de Calificare la programul de formare profesională „Electrogazosudor – montator „, gr. S-26  (maistru-instructor, dl V. Arteni / I. Alaiba), termen de studii 2 ani, și  „Electrogazosudor-montator – Tăietror cu gaze” (maistru – instructor, dna L. Munteanu), meserii conexe, termen de studii – 3 ani.

Elevii absolvenţi au demonstrat competențele profesionale dobândite pe parcursul  anilor de studii, competențe atât de necesare inserției lor pe piața muncii.