Adunarea generală cu părinții

Școala Profesională nr.7 din Chișinău totdeauna a pledat pentru un sistem educațional liber de corupție, iar toleranța „ZERO” la acest flagel rușinos, care mai persistă, din păcate, în unele instituții, este principiul de care ne ghidăm în toate activitățile , ,inclusiv de predare-evaluare, gestionarea banului public etc. Noi creștem și educăm o generație nouă, liberă de aceste stereotipuri și prejudecăți, care au renunțat definitiv la plăți/taxe neformale, mită, favoritism, practici care și generează, intr-un final, corupția în sistemul educațional, bazându-se doar pe metode cinstite și oneste atunci când vor să obțină note mai bune la evaluări, teze semestriale sau examenele de absolvire. După un șir de activități de informare și prevenire a plăților neformale în rândurile elevilor, iată că astăzi, 20 mai 2022, ne-am propus să desfășurăm o atare activitate și cu părinții elevilor în cadrul Adunării Generale a Părinților la care au fost prezenți acei părinți (dar ei sunt marea majoritate) , cărora nu le este indiferent mediul în care învață copii lor, părinți care țin la integritatea morală a copiilor.

În debutul ședinței, dl Alexandru Ciobanu, directorul instituției, le-a vorbit celor prezenți despre specificul instituției, parteneriatul durabil instituit dintre Ș.P.nr.7 și părinții elevilor ce-și fac studiile la noi, mulțumindu-le acestora pentru prezența la activitatea dată după perioada pandemică.

Dl Nicolae Grițco, director adjunct pentru instruire și educație a punctat principalele acțiuni la nivel instituțional ce vin să excludă fenomenul corupției, neacceptarea unor beneficii din partea elevilor sau familiilor acestora în procesul educațional, acțiuni prevăzute în Planul sectorial anticorupție din domeniul educației pentru anii 2022-2023.

Dra Diana Clipaci, director adjunct pentru instruire practică și producție, a făcut o amplă prezentare privind organizarea și desfășurarea examenelor de calificare, sesiunea 2022, menționând că evaluarea reușitei academice a elevilor se realizează exclusiv pe bază de merit și competențe profesionale.