Ședința Consiliului Profesoral din data de 04.02.2022

Consiliu Profesoral (04.02. 2022), în cadrul căruia au fost puse în discuție și analizate Rapoartele de totalizare a activităților desfășurate în I sem.al anului de studii 2021-2022 , pe domenii de referintă, inclusiv validarea unor documente importante cum ar fi Nomenclatorul tipurilor de documentație școlară și a tipurilor de rapoarte în Ș.P nr.7, precum și multe alte aspecte ce țin de buna organizare a procesului educațional din instituție.