Modernizarea bazei tehnico-materiale a Școlii Profesionale nr.7, mun.Chișinău cu mijloace multimedia

Astăzi, 07.12.2021, în cadrul Școlii Profesionale nr.7, mun. Chișinău a fost dată în exploatare o sală multimedia dotată cu echipament IT și mobilier cu suportul proiectului CONSEPT din cadrul proiectului AED.

Scopul dotării acestei săli este de a  îmbunătăți cu instrumente TIC componenta Mijloace Media de predare în cadrul procesului instructiv-educativ, astfel încît să asigure promovarea și utilizarea metodelor interactive în procesul de predare-învățare.

Mulțumim AED pentru suportul acordat!