Eminesciana 2020

Școala Profesională nr.7 din Chișinău dintotdeauna a promovat și stimulat performanța, inclusiv elevii cu aptitudini intelectuale și interese sporite pentru un anumit domeniu de studii atât la disciplinele de cultură generală, cât și la cele de specialitate. Cu ceva timp în urmă chiar a fost inițiatoarea desfășurării unor Olimpiade la obiectele de studiu pentru elevii instituțiilor ÎPT din raza mun.Chișinău. În acest context anunțăm ca la data de 23 ianuarie curent a avut loc etapa locală a Olimpiadei școlare la Limba și literatura română, care, tradițional, se desfășoară în cadrul decadei de specialitate „Eminesciana 2020”, organizată și anul acesta de profesorii de română Țurcanu Svetlana și Aurelia Grițco. Despre alte activități va vom informa ulterior.