DOAR ÎMPREUNĂ PUTEM OPRI VIOLENȚA ÎN FAMILIE !

Cu toții suntem conștienți că fenomenul violenței în familie reprezintă , în ultimul timp, o problemă socială gravă în țara noastră. Mai puțin îmbucurător, însă, este faptul că violența în familie reprezintă un fenomen ce este într-o mare măsură acceptat de societate . Acest fapt se datorează inclusiv și existenței unor mentalități și stereotipuri ce încurajează și mențin în continuare acest fenomen. Iată de ce este și de datoria noastră , a instituției de învățământ,a diriginților / cadrelor didactice de a le vorbi elevilor despre prevenirea și combaterea acestui flagel. Și aici nu suntem singuri în fața problemei… Iată un motiv în plus ce ne-a determinat ca la 10 decembrie 2019, când marcăm Ziua Internațională a Drepturilor Omului ( este ziua în care Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat, în 1948, Declarația Universală a Drepturilor Omului) să organizam o activitate instructiv-educativă în colaborare cu Centrul de Probațiune s.Ciocana și Asociația împotriva Violenței „CASA MĂRIOAREI” în cadrul Campaniei „16 zile de activism împotriva violenţei”. Mulțumim și pe această cale colegilor noștri , dna Ilona Ceapă, consilier BP Ciocana, și dna Veronica Cernat, Asociația Împotriva Violenței „Casa Mărioarei, pentru contribuția esențială în sporirea gradului de informare a elevilor Ș.P.nr.7 în problemele ce țin de prevenirea și combaterea violenței în familie, violenței de gen și a altor maladii sociale. Vă reamintim că deja al II an consecutiv organizam atare activități de sensibilizare și promovare a unor bune practici în rândurile elevilor împreună cu partenerii noștri.