Diseminarea bunelor practici în cadrul Ș.P.nr.7

Diseminarea bunelor practici în cadrul Ș.P.nr.7 din Chișinău a continuat și la data de 14 mai 2018, prin desfășurarea unui Seminar Metodic moderat  de colegii noștri,  dna Aurelia Grițco, profesor discipline tehnice și de cultură generală, maistru-instructor, și dl Vasile Ghenea, profesor discipline tehnice, maistru-instructor, președinte al Comisiei Metodice de specialitate. Mai întâi dna A.Grițco a prezentat comunicarea Matricea de specificație și alte instrumente de evaluare , accentul fiind pus pe instrumentele de evaluare în cazul examenelor de absolvire / calificare, proba teoretică,  iar mai apoi dl V.Ghenea a vorbit despre Metodologia de  evaluare a procesului și a produsului final în timpul examenelor de calificare , proba practică. După aceasta au  fost constituite grupuri de lucru pentru fiecare meserie în parte ce au avut drept sarcină elaborarea instrumentelor concrete de evaluare în cadrul acestor examene. De menționat că rezultatele formărilor continue în cadrul instituțiilor specializate ale cadrelor noastre didactice sunt permanent materializate cu succes și diseminate colegilor de Comisii Metodice pentru a fi utilizate ulterior în procesul de instruire teoretică și practică a elevilor, obiectiv ce se conține, de altfel, și în Planul de Dezvoltare Strategică a Instituției. Mulțumim și pe această cale partenerilor noștri , instituții de formare continuă, care contribuie la promovare unei educații de calitate în rândurile tinerei generații, precum și FORMATORILOR noștri locali (dna A.Grițco și dl V.Ghenea)  pentru buna organizare și desfășurare a activității de astăzi.