Lecție publică la disciplina școlară Codul muncii în gr. Om28

Continuă procesul de atestare a cadrelor didacice la Ș.P.nr.7 din Chișinău. Astfel, astăzi, 22 martie, dna Mariana Ghenea a desfășurat o lecție publică la disciplina școlară Codul muncii în gr. Om28 ( Operatori la mașinele de prelucrat lemn). Cu toate că este o disciplină opțională, ca și de fiecare dată, dna Ghenea bine a structurat lecția în conformitate cu Proiectul de lungă durată, ceea ce denotă competență proiectivă și conceptuală a profesoarei. Deși este la început de carieră profesională , având la activ doar câțiva ani de activitate pedagogică, dna M.Ghenea practică un stil democratic al comunicării didactice în relațiile cu elevii, dă dovadă de ținută și tact pedagogic, demonstrează de fiecare dată competențe teoretice și practice ce se bazează pe varietatea metodelor aplicate în cadrul lecțiilor , încurajând învățarea centrată pe elev, iar metodele activ-participative utilizate în cadrul lecției demonstrative, au fost reușit adaptate la obiectivele, conținutul și etapele lecției, fapt ce a permis asimilarea mai pronunțată a materiei de către discipoli. Și nu întâmplător : numai în ultimul an dna Ghenea a frecventat diverse cursuri de formare continuă, inclusiv Modulul Gândirea critică la CE PRODIDACTICA, iar la revenirea în instituție , de rând cu ceilalți colegi, diseminează bunele practici în cadrul instituției. Membrii Comisiei de Atestare, dar și colegii prezenți la lecția publică, au apreciat prezența de spirit a dnei profesoare care întrunește toate condițiile pentru conferirea gradului didactic solicitat.
Vă reamintim că la începutul lunii martie ( 1 martie 2018) dna M.Ghenea a prezentat o lecție publică la Educația civică pentru elevii Centrului de Excelență în Industria Ușoară , ceea ce a constituit o premieră pentru noi, dar și pentru școlile profesionale la capitolul Atestarea cadrelor didactice și schimbul real de experiență între instituțiile profesional tehnice din raza mun.Chișinău.