Atestarea cadrelor didactice

Procesul de atestare a cadrelor didactice la Ș.P.nr.7  este în toi. Astfel, astăzi, 15 februarie 2018, a avut loc o lecție publică la disciplina școlară INFORMATICA , mai nou Tehnologii de Procesare a Informației,  prezentată de dna Iulia Cârlig, profesoară de fizică-informatică – electrotehnică în grupa de Electricieni , anul III ( Em36), activitate concepută și structurată în conformitate cu proiecatea eșalonată de lungă durată. La lecția dată s-a operat cu  multiple metode activ-participative , centrate pe elev, ceea ce în final au dus la stimularea interesului cognitiv al elevilor pentru conținuturile predate.  Dna Iulia activează în cadrul instituției noastre de doar 2 ani, dar în acest răstimp a demonstrat cu prisosință o bună cunoaștere a materiei , practică  un stil propriu, inconfundabil de predare,  fapt ce denotă competență proiectivă și conceptuală,  se bucură de stima și respectul atât a elevilor, cât și a colegilor de serviciu.  Administrația școlii de asemenea are încredere în potențialul didactic al dnei profesoare, potențial ce permanent este dezvoltat și valorificat atât la lecții, cât și la multiplele formări la care este delegată dna Iulia să reprezinte Școala Profesională nr.7.