Atestarea cadrelor didactice

Continuă  procesul de atestare a cadrelor didactice la Ș.P.nr.7 din Chișinău. Astfel, astăzi, 13 februarie 2018, a avut loc o lecție  publică  la biologie prezentată de dna Natalia Tutunaru. Ora de biologie a fost proiectată conform cercerințelor actuale ale curriculumului, punându-se accent pe caracterul aplicativ al conținuturilor predate. Au fost create toate premisele necesare unei instruiri eficiente, inclusiv mijloacele didactice necesare , care, fiind utilizate la momentul oportun, au contribuit la impălicarea plenară a elevilor în activitățile preconizate și nu în ultimul rând- la dezvoltarea gândirii lor critice. Dna Natalia , deși este la început de carieră profesională, având la activ doar câțiva ani de activitate pedagogică, practică un stil democratic al comunicării didactice în relațiile cu elevii, dă dovadă de ținută și tact pedagogic, demonstrând  de fiecare dată competențe teoretice și practice ce se bazează pe varietatea metodelor aplicate în cadrul lecțiilor , inclusiv a celor activ-participative, centrate pe elev. Membrii Comisiei de atestare, dar și colegii prezenți la lecția publică, au remarcat prezența de spirit a dnei profesoare care întrunește toate condițiile pentru conferirea gradului didactic solicitat.