ACORD DE PARTENERIAT

Un prim pas spre instituirea și consolidarea unui parteneriat educațional tranfrontalier , ce are drept scop primordial sporirea calității formării profesionale a elevilor Școlii Profesionale nr.7 din Chișinău a fost făcut chiar în incinta instituției noastre de învățământ astăzi, 7 noiembrie 2017, drept urmare a semnării unui ACORD DE PARTENERIAT trilateral între instituția-gazdă, Ș.P.nr.7, mun.Chișinău ( director dl Alexandru Ciobanu), Camera de Comerț și Industrie TRACIA ( președinte dl Viorel Cuculescu) și Institutul de Dezvoltare Regională ( președinte dl Sveatoslav Mihalache). Acordul dat vine să promoveze schimbul de experiență la nivel regional în scopul stimulării ideilor de proiecte regionale de interes comun.

Totodată, în scopul promovării inovațiilor în domeniul formării profesionale, părțile se asociază pentru activități comune de cercetare-dezvoltare-inovare și coordonare a proiectelor cu finanțare europeană cu participarea partenerilor din R.Moldova și România.

În cadrul evenimentului s-a pus accent și pe oportunitatea promovării învățământului dual cu implicarea CLUSTERELOR din țara vecină,cu atât mai mult – chiar înființarea unui Centru Regional de Formare Profesională în sistem DUAL, prestarea serviciilor de perfecționare a cadrelor în domeniul formării profesionale și nu în ultimul rând- îmbunătățirea bazei materiale prin utilarea unor ateliere/laboratoare ale Ș.P.nr.7 pe domenii de interes comun.

Ne punem mari speranțe în viabilitatea acestui Acord de Parteneriat , fiindcă persoanele care l-au semnat sunt prestigioși experți economici și financiari, cunoscuți nu numai în țara noastră, ci și peste hotarele ei. Într-un ceas bun și Doamne ajută!