Zugrav

zugrav-ipsosar-vopsitor-tapetarZugravul este persoana cu cunoştinţe şi deprinderi speciale, capabilă să aplice gleturi lichide sau uscate cu scop de nivelare, protector, diverse tipuri de vopsele, materiale de finisare decorativă, să lucreze cu diverse tipuri de tapet  pe suprafeţele orizontale, oblice şi (curblinii) profilate ale construcţiilor.

Lucrările de zugrăveli, executate de reprezentanţii acestei meserii urmăresc scopul finisării arhitectoral artistice a suprafeţelor elementelor clădirilor şi instalaţiilor, atît interioare cît şi exterioare.

Meşterii zugravi trebuie să posede un volum suficient de cunoştinţe teoretice la proprietăţile fizice, mecanice şi chimice ale materialelor, cerinţele către calitatea materialelor folosite pentru executarea lucrărilor de zugrăveli, să cunoască şi să utilizeze corect sculele, dispozitivele, accesoriile, echipamentele şi utilajele folosite în procesul de realizare a lucrărilor, să aibă deprinderi şi tehnici formate de executare a operaţiilor de lucru