Electrogazosudor

Sudorul este persoana cu cunoştinţe şi deprinderi speciale, care realizează prin sudare un proces tehnologic progresiv (lucrări complicate folosind aparate şi utilaje moderne avînd ca rezultat obţinerea unei structuri interne continue şi omogene). Sudarea şi-a   găsit utilizare largă în toate domeniile economiei ţării şi a devenit unul din procedeele de bază în construcţii, construcţia de maşini,   reparaţii.Lucrările de sudare, executate de reprezentanţii acestei meserii urmăresc scopul realizării lucrărilor complicate, cunoaşterea   perfectă a tehnologiilor avansate de sudare având ca rezultat obţinerea unei structuri.11150824_1397183803940640_7511968109468723599_n
Meşterii sudori trebuie să posede un volum suficient de cunoştinţe teoretice (privind proprietăţile fizice, mecanice şi chimice ale   materialelor, cerinţele către calitatea materialelor folosite pentru executarea lucrărilor de sudare), să cunoască şi să utilizeze corect   sculele, dispozitivele, accesoriile, echipamentul şi utilajul folosite în procesul de realizare a lucrărilor, să aibă deprinderi şi tehnici   formate de executare a operaţiilor de lucru.