Comisia Metodică a diriginților

Anul de studii 2020-2021

Screenshot_6


Preşedintele comisiei:                                                                                                           Paladi Rada

Membrii comisiei:                                                                                                                  Ouș Marina

                                                                       Tutunaru  Natalia

                                                                       Guler Maria

                                                                       Caraman Svetlana

                                                                       Munteanu Liuba

                                                                       Carcea Anastasia

                                                                       Griţco Aurelia

                                                                       Guşan Valentina

                                                                       Pârcălabu Svetlana

                                                                       Şotropa Romana

                                                                                               Ghenea Mariana

                                                                       Cîrlig Iulia

                                                                       Ţurcanu Svetlana

                                                                       Cupcea Liuba

                                                                       Sidor Tatiana

    Educatia este cea mai puternica arma pe care o poti folosi pentru a schimba lumea.” Nelson Mandela

     Munca educativă cu un colectiv de elevi este greu de conceput fără prezenţa unui îndrumător capabil să organizeze, conducă şi să coordoneze ansamblul influenţelor ce se exercită asupra membrilor grupului.
Activitatea de predare a fiecărui profesor presupune integrarea contribuţiei sale, armonizarea ei cu a celorlalţi colegi şi mai ales orientarea şi adecvarea ei la modelul de personalitate pe care vrem sa-l realizăm. Un asemenea rol îi revine dirigintelui.

Succesul, în mare parte, constă în voinţa de a învinge. Să munceşti cu dragoste înseamnă să pui în toate lucrurile pe care le faci o fărâmă din sufletul tău.

Asigurarea calităţii educaţiei este centrată, în preponderent, pe rezultate care sunt exprimate în cunoştinţe / capacităţi / valori şi atitudini / competenţe. Un diriginte adevărat dă dovadă de entuziasm constant, de răbdare şi avânt neobosit. El organizează şi desfăşoară activităţi extracurriculare – întîlniri, vizite, excursii, discuţii, serate, îndrumă activul clasei.

Scopul orelor de dirigenţie este de a-l învăţa pe elev să gândească în mod critic, a-l elibera de constrângeri şi stereotipuri, dar în cea mai mare măsură înseamnă a-l pregăti pentru viaţa care îi va reclama în permanenţă capacitatea de a gândi pe cont propriu.

Motto: „… în livadă ne place să avem copaci care rodesc mai devreme sau mai târziu […] toate aceste roade sunt bune, nici unul nu este de aruncat. De ce să nu acceptăm în şcoli, minţi mai agere sau mai încete? De ce nu i-am ajuta? Pierdem timp dar câştigăm satisfacţie şi respect… ”                                                                                                                                                             Comenius

A fi împreună este un început.

A rămîne împreună este un progres.

A munci împreună este un succes.