Proiectul ERASMUS + „Pregătirea trecutului pentru viitor”

Eveniment de lansare a Proiectului ERASMUS + pe dimensiunea Învățământ Profesional Tehnic din R. Moldova Școala Profesională nr.7, mun. Chișinău, Centrul de Excelenţă în Construcţii, 24-25 ianuarie 2024. „Pregătirea trecutului pentru viitor: o inițiativă de consolidare a capacităților VET pentru restaurarea monumentelor și clădirilor” reunește un consorțiu multidisciplinar de 6 organizații din 4 țări, care lucrează împreună pentru a aduce un nou nivel de expertiză în domeniul restaurării monumentelor și clădirilor în Republica Moldova. Având un obiectiv general de îmbunătățire a capacității Republicii Moldova în domeniul conservării și restaurării siturilor de patrimoniu cultural, inclusiv a monumentelor de arhitectură și arheologice, Proiectul este destinat să atingă o serie de obiective specifice. Aceste obiective includ crearea Calificării de Tehnician în Restaurare și Lucrător în Restaurare, crearea de materiale didactice și manuale pentru Calificarea ca OER, dezvoltarea și implementarea instrumentelor de evaluare și validare a rezultatelor învățării, furnizarea de formare pentru personalul didactic și diseminarea și comunicarea curriculumului, a materialelor didactice și a manualelor. Grupurile țintă pentru acest proiect sunt furnizorii de VET, profesorii și studenții, toți care vor beneficia de realizările și rezultatele proiectului. Proiectul este împărțit în 7 pachete de lucru, inclusiv managementul proiectelor, analiza nevoilor și cele mai bune practici, standarde ocupaționale și standarde de calificare, proiectarea curriculumului, validarea și calificarea rezultatelor învățării, transferul de cunoștințe și diseminare și durabilitate.

Proiectul va avea ca rezultat o serie de rezultate, inclusiv un raport de cercetare privind nevoile, politicile și cele mai bune practici în domeniu, standardele ocupaționale și de calificare, programele de studii pentru Lucrătorul restaurator de nivelul 3 și Tehnicianul restaurator de nivelul 4, precum și material educațional însoțitor (digitizat) și metode de evaluare. Cu scopul de a îmbunătăți sistemul VET din Moldova, PPF-VET va duce la crearea de calificări care să răspundă nevoilor pieței muncii și să contribuie la conservarea patrimoniului cultural.