Eu pot opri violența în bază de gen!

Fenomenul violenței reprezintă, în ultimul timp, o problemă socială gravă în țara noastră. Mai puțin îmbucurător, însă, este faptul că violența (în familie, in mediul școlar, în bază de gen etc) reprezintă un fenomen ce este într-o mare măsură acceptat de societate. Acest fapt se datorează inclusiv și existenței unor mentalități și stereotipuri ce încurajează și mențin în continuare acest fenomen.

Iată de ce este și de datoria noastră, a instituției de învățământ, a diriginților/cadrelor didactice de a le vorbi elevilor despre prevenirea și combaterea acestui flagel.

Este și un motiv în plus ce ne-a determinat ca în perioada 01-15 decembrie să desfășurăm mai multe activităţi tematice (ore de dirigenție/ore dezvoltare personală cu referire la combaterea fenomenului violenței în bază de gen, în familie, mediul școlar etc.) în cadrul Campaniei „16 zile de activism împotriva violenţei în bază de gen”. (dna Svetlana Caraman, psiholog școlar, diriginte, Consiliul Elevilor, dna Aurelia Grițco, diriginte gr. El13)