Vizită de studiu în or. Vaslui, România

În perioada 14-16 noiembrie 2023, o echipă formată din cadre manageriale/ didactice și elevi ai Școlii Profesionale nr.7 din Chișinău s-a aflat într-o vizită de studiu la Liceul Tehnologic „Ion Mincu” din Vaslui, România.

Agenda vizitei a cuprins mai multe activități din cadrul programului SĂPTĂMÂNII EDUCAȚIEI GLOBALE și al „Școlii Altfel”, în special ceea ce ține de activitățile de mobilitate academică.

Acordul de parteneriat cu Liceul Tehnologic „Ion Mincu” din Vaslui prevede un schimb de experiență (elevi, cadre didactice și manageriale), diseminarea bunelor practici și consolidarea relațiilor de prietenie – pe dimensiunea culturală, dar și tehnologică – între instituțiile noastre.

Și de data aceasta colegii noștri din România ne-au oferit o agenda multidimensională ce a cuprins vizite la Centrul Universitar „Gheorghe Asachi” din Iași, facultatea de construcții și instalații, agenții economici specific calificării Construcții, activități demonstrative -instruire practică – (domeniul construcții, instalații și lucrări publice), dar și la Palatul Culturii din Iași.

Parteneriatul cu Liceul Tehnologic „Ion Mincu” din Vaslui, România este deosebit de important pentru noi, întrucât și obiectivele preconizate în Acord sunt destul de ambițioase , în special ceea ce ține de îmbunătățirea competențelor profesionale ale elevilor, schimbul de experiență și de bune practici atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice și manageriale ale celor două instituții de învățământ.

VĂ MULȚUMIM, bunii noști colegi-parteneri, pentru oportunitatea oferită!!!