Atestarea cadrelor didactice

Continuă procesul de atestare a cadrelor didactice la Ș.P.nr.7 din Chișinău. Astfel, la data de 11 noiembrie 2022, a avut loc o lecție  publică la biologie prezentată de dna Natalia Tutunaru. Știm deja că dna Natalia, având la activ mai mulți ani de activitate pedagogică, practică un stil democratic al comunicării didactice în relațiile cu elevii, dă dovadă de ținută și tact pedagogic, demonstrând  de fiecare dată competențe teoretice și practice ce se bazează pe varietatea metodelor aplicate în cadrul lecțiilor, inclusiv a celor activ-participative, centrate pe elev.

Membrii Comisiei de atestare au remarcat prezența de spirit a dnei profesoare care întrunește toate condițiile pentru confirmarea gradului didactic solicitat.