Examene de calificare 2022

La 22.06.2022, în cadrul atelierului de instruire practică a Ş.P.nr.7,  s-a desfăşurat proba practică a Examenului de Calificare la programul de formare profesională „Electrician în construcţie”, gr. El-33 (maistru-instructor, diriginte, dna Aurelia Grițco, examinator dl Andrei Bargan ), și cei din gr. Td-32, programul „Tîmplar în construcție-Dulgher”, maistru-instructor, dl Ion Mocanu.

Elevii absolvenţi au demonstrat competențele profesionale dobândite pe parcursul a 3 ani de studii, competențe atât de necesare inserției lor pe piața muncii.