Examene de calificare, sesiunea 2022

Astăzi, 20 iunie 2022, elevii altor 3 grupe absolvente (Gr.S26, St31 și El2) au susținut examenul de calificare (proba scrisă), demonstrând că pe parcursul anilor de studii în cadrul Ș.P.nr.7 au dobândit acele competențe profesionale, atât de necesare inserției lor pe piața muncii.

Le dorim succese atât lor, cât și celorlalți elevi care vor susține acest examen chiar mâine!