Ziua Dezvoltării Personale ȘP7

Circa 30% din tinerii din Moldova fie sunt șomeri, fie nu sunt înmatriculați în nicio formă de instruire formală. Este o cifră alarmantă, fiindcă țara nu beneficiază de potențialul deplin al capitalului uman.

Majoritatea întreprinderilor doresc sa angajeze în câmpul muncii doar persoane cu experiență, dar foarte puțini sunt dintre acei ce sunt gata să-i ajute pe tineri să obțină această experiență. Este un cerc vicios… Acest fapt explică de ce mulți tineri din Moldova într-un final fie acceptă funcții care sunt de o calificare mai redusă decât competențele pe care le dețin, fie pleacă în căutarea unui loc de muncă în altă parte. Chiar și în cazurile în care obțin experiență peste hotare și revin, nici atunci nu se termină lupta…

Iată de ce în cadrul Ș.P.nr.7 orele de „Dezvoltare personală”, unde sunt discutate aceste fenomene , sunt destul de interesante și utile pentru tineri, este și cazul activității desfășurate de către dirigintele grupei El-13 (dna Mariana Ghenea) ” CERCUL VICIOS AL ȘOMAJULUI” la 11.04.2022, în calitate și de mentor pentru tinerii specialiști , activitate la care au participat și studenții-stagiari din instituție ( Nicolae Zorilă), dar și cadre didactice, colegi de Comisie metodică. Bravo! Succese în continuare, dna M. Ghenea !