Chimia în viața noastră…

Chimia a fost și este larg răspîndită în viața și activitatea omului. Încă în antichitate apăreau meșteșuguri la baza cărora se afla chimia, cum ar fi: dobândirea metalelor, a sticlei, a obiectelor din ceramică etc.

Astăzi un rol importat îl are anume chimia organică. Unele substanţe organice îi sunt cunoscute omului de zeci de ani, altele numai se studiaza, iar  încă foarte multe își aşteptă rândul… Dar un lucru este cert: chimia organică niciodată nu se va putea epuiza. Diversitatea ei se ascunde în însăși natura ei. Iată de  ce este importantă chimia și tinerilor ce-și fac studiile în cadrul instituției noastre, or viitorii electricieni, tencuitori sau tâmplari trebuie sa cunoască proprietățile structurale ş icaracteristicile calitative ale materialelor, pentru a fi folosite corect şi eficient în domeniul  construcţiilor. Acestea, dar și multe altele au constituit tema lecției publice prezentate la data de  12 februarie, de către dra Diana Clipaci, prof.Chimie-biologie, director adjunct, în cadrul procesului de atestare a cadrelor didactice (confirmarea gradului didactic unu). Dna Profesoară a demonstrat o bună cunoaștere a noțiunilor predate, parcurgând conținuturile învățării într-un mod interactiv și accesibil elevilor, cu atât mai mult că activitatea s-a desfășurat în regim online cu utilizarea diverselor tehnici interactive, centrate pe elev.