ÎNCĂ UN PAS ÎNAINTE!

Știm déjà că procesul de acreditare a instituţiilor ÎPT din țara noastră , care a demarat  în anul 2018,   are menirea de a determina  dacă acestea corespund cerinţelor înaintate instituţiilor de învăţământ professional tehnic, mai ales din punct de vedere al asigurării calităţii procesului educaţional.  Dacă e sa facem o retrospectivă a zilelor de 30-31 ianuarie 2020, acum , când, evenimentul s-a consumat deja, putem spune cu mândrie că am mai atins un obiectiv : evaluarea de către comisia externă a ANACEC-ului a  încă 4 programe de studii în vederea acreditării lor.  Și de data aceasta Școala Profesională nr.7 din Chișinău a fost PRIMA  (P.S. în anul acesta, 2020, dar la 19 octombrie 2018  chiar am fost primii din instituțiile ÎPT! ) și a fost la înălțime! Exprimăm sincere mulțumiri absolvenților noștri, angajatorilor care au dat curs invitației noastre de a fi prezenți în instituție, precum și tuturor cadrelor didactice / manageriale care au fost antrenate în acest exercițiu important și care prin activitățile de zi cu zi , precum și dovezile prezentate comisiei,  au demonstrat încă o dată că promovarea unei educații de calitate pentru noi este  primordială !

( P.S.  Menționăm profesionalismul  membrilor comisiei de evaluare externă și le mulțumim pentru probitatea morală, imparțialitate și obiectivitate!)