Ș.P.nr.7 – Instituție ECO-responsabilă

În ultimul timp tot mai mult se vorbește despre necesitatea colectării separate a deșeurilor menajere, inclusiv a celor electronice, plastic, sticlă, hârtie etc. Iată de ce cu un deosebit unteres și entuziasm am reacționat la propunerea de a organiza o instruire a cadelor didactice și a elevilor școlii privind colectarea și reciclarea corectă a deșeurilor. Cu atât mai mult că Ș.P.nr.7 din Chișinău a fost selectată drept Instituție ECO-responsabilă, de rând cu alte 13 instituții din mun.Chișinău. Astfel, astăzi, 26 noiembrie 2019, am asistat la o activitate de sensibilizare a elevilor și cadrelor didactice privind necesitatea colectării separate a deșeurilor și reciclarea lor ulterioară. În acest sens în instituție vor fi amplasate mai multe tomberoane pentru sortarea separată a deșeurilor. Formator, dl Roman Bahnaru. Activitatea dată este desfășurată în cadrul Proiectului „Promovarea ÎPT pentru o Economie Verde”, implementat de MECC și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei ( GIZ) Moldova. Despre alte activități desfășurate în acest sens vă vom informa pe parcurs.