Seminar metodic

La data de 29.03.2018 a avut loc un seminar metodic la nivel local cu tema: „Metode şi tehnici de colaborare şi cooperare utilizate în cadrul lecţiilor”. Seminarul a avut drept scop deseminarea bunelor practici preluate în urma cursurilor de formare continuă de la Centru educaţional ProDidactica. În calitate de formatori au fost cadrele didactice din instituție:
– Dna Svetlana Pârcălabu, grad didactic II, coordonatoare CEIAC;
– Dna Mariana Ghenea, membru CEIAC;
– Dl Ion Alaiba, maistru-instructor;
– Dl Cătălin Melenciuc, maistru-instructor.

Profilul de formare al absolventului unei școli profesionale, absolvent competitiv pe piața muncii și capabil de a se adapta și integra într-o societate aflată în continuă schimbare, trebuie sa includă și abilități de manifestare a gândirii creative, respectiv cea de gândire critică asupra realității, iar aici rolul profesorului este deosebit de important. Metodele de predare utilizate în cadrul lecțiilor atât teoretice, cât și practice trebuie selectate riguros și accentul trebuie pus pe promovarea învățării prin colaborare și cooperare a elevilor. Este foarte important ca și cadrele didactice, care prin natura lor, în mare parte sunt fire creative, permanent urmează să-și valorifice și să-și dezvolte acest potențial.

În cadrul seminarului s-a pus accent pe dezvoltarea abilităţilor de colaborare şi cooperare în formarea viitorilor muncitori calificaţi, de aceeaactivitățile realizate au pus accent pe promovarea colaborării și cooperării în cadrul orelor de instruire practică, fiindcă lecțiile practice stau la baza formării tânărului ca specialist competitiv pe piața muncii.