Sesiune de formare pentru membrii Consiliului Elevilor Ș.P.nr.7

Joi, 8 februarie 2018 , în incinta Școlii Profesionale nr.7 din Chișinău a avut loc cea de-a doua Sesiune de Formare pentru membrii Consiliului Elevilor din școală. Și de data aceasta evenimentul s-a desfășurat grație Centrului de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova în instituția noastră de învățământ ca beneficiară a Proiectului CONSEPT III, implementat și susținut de LED Moldova în colaborare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
Tematica activității a fost modalitatea de implicare a elevilor în buna organizare și desfășurare a unor activități extracurriculare / extrașcolare la nivel de instituție școlară și consolidarea relației de parteneriat între elevi, implicit Consiliul Elevilor, și cadrele didactice, maiștri-instructori, profesori și diriginți și nu în ultimul rând – echipa managerială.
Vă reamintim că în cadrul Ș.P.nr.7 totdeauna s-a  pus accent pe recunoașterea elevilor ca beneficiari primari ai procesului educațional și pe acordarea dreptului de implicare a discipolilor noștri  în  procesul decizional. Moderatoare a Seminarului a fost dna Natalia Macari, colaboratoare a CIDDC Moldova , căreia îi mulțumim pentru activitatea desfășurată.