Diseminarea bunelor practici

Unul din obiectivele generale ce se conțin în Planul de Dezvoltare Strategică a Ș.P.nr.7 din Chișinău este și desfășurarea unor activități de schimb de experiență pentru promovarea tehnologiilor centrate pe elev și a celor digitale, inclusiv și la nivel de instituție școlară. Atare activități sunt menite să sporească reușita școlară, dar și să contribuie la formarea competențelor profesionale ale elevilor conform standardelor ocupaționale. În acest context, astăzi, 17 ianuarie 2018, a avut loc o activitate publică desfășurată de către dna Svetlana Pârcălabu, profesoară de geografie , grad didactic II, la care au asistat mai mulți colegi din cadrul Comisiei Metodice de profil , dar și maiștri-instructori de specialitate.