MANAGEMENTUL GRUPULUI DE ELEVI.

Cu toții știm că procesul instructiv-educativ este cu atât mai eficient, cu cât relația dintre cele 2 verigi ale acestuia: elevul, cu aptitudinile , capacitățile și disponibilitățile lui, pe de o parte, și cadrul didactic, cel care provoacă , determină și dirijează schimbarea și dezvoltarea elevului, este una favorabilă și se bazează pe înțelegere și respect rteciproc. Profesia de dascăl nu poate fi urmată de oricine, e nevoie de vocație, de dăruire , de dragoste față de copii și de răbdare pentru a fi un bun pedagog. Dincolo de rolul de transmitere a unor noțiuni legate de obiectul de studiu, un bun profesor trebuie să fie un model pentru discipolii săi, fiindcă ei au tendența de a ne copia și este important să conștientizăm acest lucru. Iată doar câteva concluzii în urma trainingului ce s-a desfășurat luni, 2 octombrie 2017, în incinta Școlii Profesionale nr.7 din Chișinău , activitate moderată de dna Rodica Secară, reprezentantă a Centrului de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova ( CIDDC) și care a avut drept generic o temă foarte actuală MANAGEMENTUL GRUPULUI DE ELEVI.

Nicolae Grițco, director adjunct instruire și educație