Tradiționala sărbătoare sportivă STARTURI VESELE

După cum am menționat și cu alte ocazii, Școala Profesională nr.7 din Chișinău este bine cunoscută în mediul educațional drept o instituție de învățământ unde se pune accent pe promovarea valorilor noastre naționale, inclusiv pe promovarea unui mod de viață sănătos. Astfel, vineri, 15 septembrie 2017, în cadrul școlii a avut loc tradiționala sărbătoare sportivă STARTURI VESELE. Suntem conștienți de faptul că în procesul de formare a personalității omului , cultura fizică are un rol primordial. Cu atât mai mult, stările emoționale în timpul concursurilor sportive contribuie la dezvoltarea aptitudinilor de retrăire a unor momente deja consumate, la dezvoltarea spiritului de echipă, coeziune , ajutor și răspundere reciprocă pentru atingerea obiectivelor propuse în probele individuale și cele de echipă. Nu întâmplător strămoșii noștri spuneau MENS SANA IN CORPORE SANA.

Rezultatele finale ale competițiilor sportive desfășurate pe stadionul Ș.P.nr.7 sunt următoarele :

Clasamentul general pe echipe :

Locul I : gr.Le23, maistru-instructor vasile Ghenea, diriginte dna Mariana Ghenea;

Locul II : gr. Ls25, maistru –instructor dl Ilie Țurcanu, diriginte Natalia Tutunaru;

Locul III: Ls20 : maistru-instructor Mihail Grișanu.

Cu alte detalii vom reveni luni, 18 septembrie 2017. Un weekend fericit tuturor!