Lăcătuş-electrician

electricianLăcătuşul electrician în construcţie realizează următoarele activităţi specifice

deservirea utilajului electric și a rețelelor electrice;
– montează instalaţii electrice interioare şi exterioare pentru uz general; montează instalaţii electrice aferente utilajelor termice şi   tehnico- sanitare;
– confecţionează şi montează instalaţii de paratrăsnet şi prize de pământ;
– execută măsurarea parametrilor electrici la instalaţiile montate;
– execută lucrări de remediere a defecţinilor de orice tip apărute la instalaţiile montate.
Pentru a îndeplini cerinţele legate de această ocupaţie Lăcătuşul electrician în construcţie trebuie să aibă următoarele aptitudini:   atenţie, îndemnare, spirit de echipă, putere de analiză şi decizie, corectitudine, asumarea responsabilităţii. Pe lângă aptitudini trebuie   să deţină un volum de cunoştinţe teoretice şi practice din domeniile: electrotehnică, electronică, mecanică, etc.;