Învățământul dual

1. Electrosudor la sudarea manuală în parteneriat cu SRL OILTECH.
2. Electrician în construcții în parteneriat cu SRL PROALFA, SRL INAMSTRO.

LEGE Nr. 110 din 21-04-2022 cu privire la învățământul dual:
 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131324&lang=ro

Ce este învățământul dual? 

Învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional tehnic în cadrul căruia instruirea teoretică se realizează în instituția de învățământ profesional tehnic, iar cea practică – la unitate/agentul economic.

Eficacitatea sistemului de învățământ dual este asigurată prin strânsa cooperare între Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Economiei, Camera de Comerț și Industrie și agenții economici.

O dovadă a succesului acestei forme de instruire este rata înaltă de angajare în câmpul muncii a  absolvenților acestor programe – peste 70% dintre absolvenți sunt angajați imediat după finalizarea studiilor.

Cum este organizat învățământului dual? 

În învățământul dual instruirea teoretică se realizează la instituția de învățământ profesional tehnic, iar formarea practică la agentul economic.

Agentul economic încheie un contract de formare profesională cu elevul. Contractul stabilește inclusiv perioada de studii, durata și cuantumul remunerației.

Durata totală a studiilor în învățământul profesional tehnic depinde de complexitatea programului de formare profesională. În acest sens elevul va studia:

1. 1-2 ani pentru a obține o meserie în învățământul profesional tehnic secundar;
2. 2 ani pentru a obține o specialitate în învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar; 

Prin ce este atractiv învățământul dual pentru elevi? 

În cadrul învățământului dual elevii beneficiază de:

1. formare profesională în context real de muncă pe baza utilajului din cadrul unității/agentului economic;
2. pachet social oferit elevilor din învățământul profesional tehnic prin: achitarea bursei de studii, cazare în căminul instituției, pentru învățământul profesional tehnic secundar – alimentație gratuită;
3. remunerație de formare profesională, mărimea căreia nu poate fi mai mică decât cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real;
4. oportunități mai mari de angajare și avansare în carieră.