Întrebări frecvente

 • Care sunt examenele de admitere?

Admiterea în instituţiile de învăţămînt secundar profesional se efectuează în bază de concurs.
În instituţiile de învăţământ secundar profesional concursul de admitere se va efectuează în baza actelor de studii privind absolvirea gimnaziului, a şcolii medii de cultură generală, a liceului în ordinea descreşterii mediei de concurs calculată cu două zecimale, fără rotunjire, după următoarea formulă:
MC = 0,7 MNAP + 0,3 MNEA,
unde:
MC – media de concurs
MNAP – nota generală la disciplina de profil
MNEA – media notelor la examenele de absolvire

 • Care este media de concurs cu care pot fi admis la studii în acest an?

Media de concurs, care va permite înmatricularea candidaţilor la studii, va depinde de calitatea actelor de studii ale candidaţilor şi va putea fi stabilită doar după încheierea depunerii cererilor la admitere.

 • Care este taxa pentru studii?

Studiile în Şcoala Profesională nr. 7 se efectuează din Bugetul de Stat.

La cursuri de formare profesională pentru adulţi în bază de contract, termen de studii 6 luni cu taxa de studii în mărime de aproximativ 2500 lei în dependenţă de  specialitate.

Studii gratuite pentru şomeri se oferă în baza îndreptărilor de la  Agenţiile Teritoriale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, (AOFM acordă cursanţilor bursă, solicitanţilor din mediul rural li se acordă indemnizaţii pentru achitarea chiriei sau deplasării cu transportul public (conform tarifelor).

 • Se poate de transferat la o altă specialitate în cadrul şcolii?

Se poate după încheierea cu succes a anului de studii doar la locurile disponibile, cu susţinerea deferenţelor la discipline.

Ce înlesniri există pentru candidaţii la admitere?

  • Copiii orfani; copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor; invalizii de categoria întîi şi doi (care au permisiunea medicală pentru obţinerea studiilor profesionale în meseria (profesia) stabilită; copiii ai căror părinţi şi-au pierdut viaţa sau capacitatea de muncă în timpul acţiunilor militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Statului, în războiul din Afganistan, sau în urma lichidării consecinţelor avariei de la Cernobîl; candidaţii din familii cu 3 şi mai mulţi copii sunt înmatriculaţi prin concurs separat, în limita locurilor repartizate de minister.
   Pentru absolvenţii şcolilor cu limbă română de predare, din localităţile de est ale Republicii şi din mun. Bender, pentru cetăţenii de etnie bulgară din raionul Taraclia şi UTA Găgăuzia, pentru cetăţenii de etnie găgăuză din UTA Găgăuzia, se rezervă 3 la sută din numărul total de locuri (la fiecare specialitate, conform cotei de admitere), prevăzute în planul de admitere cu finanţarea de la buget.
  • Pentru candidaţii la concurs din localităţile rurale se rezervă cel puţin 60 la sută din numărul de locuri prevăzute în planul de admitere.
   Locul de trai al candidaţilor se stabileşte în baza vizei de reşedinţă permanentă a părinţilor.

În aceleaşi condiţii se vor înscrie şi cetăţenii Republicii Moldova care au absolvit o instituţie de învăţămînt secundar peste hotare.