Cercuri

Cercul de prelucrare artistică a lemnului oferă posibilitate elevilor dornici de a-şi perfecţiona măiestria în arta meşteşugărească (artizanat). Rodul muncii membrilor cercului de prelucrare artistică a lemnului sunt expuse la expoziţia permanentă din şcoală,  precum şi la diverse expoziţii de creaţie tehnică.