#Atestare ȘP7 2022

Știm deja că Educația pentru societate este o disciplină școlară cu un Curriculum ce nu pune accent pe conținuturi, ci pe formarea de Competențe! Sunt activități ce pun în valoare Demnitatea umană, Drepturile omului, valorizarea diversității culturale etc. Acestea, dar și multe alte aspecte ce țin de Atitudinile, Convingerile omului au fost abordate astăzi, 4 noiembrie 2022, în cadrul orei publice prezentate de dna Mariana Ghenea, cadru didactic cu mult har, dăruire și determinare de a promova o educație de calitate în instituția noastră. Activitatea dată este parte a procesului instituțional de atestare a cadrelor didactice (conferirea gradului didactic II). Succese în continuare, dna Profesoară!