Instruirea practică ȘP7 2022

Astăzi, 2 noiembrie 2022, în atelierele instituției s-a desfășurat o activitate publică la Instruirea practică, gr. Tp14, maistru-instructor, profesoară discipline de specialitate, dna Aurelia Grițco, la care au asistat , pe lângă membrii administrației școlii, și tinerii specialiști recent încadrați in sistemul nostru educațional. Din punct de vedere strategic, lecţia avut o densitate şi o diversitate favorabilă pentru stimularea interesului cognitiv al elevilor şi crearea situaţiilor de învăţare, or, imediat după partea introductivă, teoretică, elevii au valorificat cunoștințele și abilitățile dobândite prin realizarea lucrărilor de tencuire a unor suprafețe. Pe parcursul activității elevii au fost foarte activi şi cu plăcere au îndeplinit toate cerinţele dnei maistru-instructor , majoritatea dintre ei răspundeau cu mare entuziasm, dînd dovadă că sunt bine pregătiţi pentru a face față unor sarcini concrete.