Examene de calificare 2022

La 23.06.2022, în cadrul atelierului de instruire practică a Ş.P.nr.7, s-a desfăşurat proba practică a Examenului de Calificare la programul de formare profesională „Lăcătuș-instalator tehnică sanitară”, gr. Ls-25 (maistru-instructor, dl Mihail Grișanu, diriginte, dna Romana Șotropa, examinator dl Mihai Guler ).

Elevii absolvenţi au demonstrat competențele profesionale dobândite pe parcursul a 2 ani de studii, competențe atât de necesare inserției lor pe piața muncii.