Atestarea cadrelor didactice

După cum bine se stie, noul Regulament de atestare a cadrelor didactice, intrat în vigoare anul acesta, pune accent și pe crearea cadrului motivațional pentru dezvoltarea profesională, dar și pentru realizarea maximă a potențialului intelectual și creativ al acestora. Și de fiecare dată când un cadru didactic din instituție își exprimă dorința sau solicită conferirea/confirmarea gradului didactic, administrația școlii pune accent pe principiul meritocrației pedagogice și  motivarea pentru performanțe în procesul educațional.

În acest context, astăzi, 17 decembrie , dna Rada Paladi, șef secție, profesoară BAZELE ANTREPRENORIATULUI, a prezentat o veritabilă lecție publică în cadrul căreia  elevii au expus mai multe materiale și exponate ce  caracterizează  specificul viitoarei profesii (gr. Td32-Tâmplari în construcție-Dulgheri) cu tema :   „ Produsul: bunuri și servicii”, activitate menită să contribuie la ghidarea în carieră a viitorilor tâmplari, promovarea spiritului antreprenorial în rândul elevilor noștri, dar și demonstrarea, o dată în plus, a competențelor profesionale  desăvârșite a solicitantei pentru conferirea gradului didactic unu.

Dna profesoară R.Paladi a demonstrat o bună cunoaștere a grupei de elevi, a conținuturilor predate, îmbinând armonios multiple metode interactive, centrate pe elev.

Activitatea a putut fi urmărită și in regim online de membrul Comisiei , cooptată din cadrul CEIU, dna Ana Vleju, grad didactic unu, dar și de către membrii comisiei instituționale de atestare a cadrelor didactice.  Îi dorim succese în continuare dnei Rada Paladi în procesul de atestare și ne exprimăm convingerea că și celelalte activități prevăzute de Regulamentul în vigoare vor fi desfășurate tot cu atâta dăruire și pasiune.