Atelier de lucru

La  12.03.2019, în cadrul Școlii Profesionale nr. 7, mun. Chișinău, s-a desfășurat „Atelierul de lucru privind Elaborarea subiectelor pentru Examenul de calificare prin metoda sistemului unificat” la programele de formare profesională tehnică secundară „Tencuitor”, „Tencuitor-Zugrav”, „Tencuitor-Placator cu plăci”. La atelierul de lucru au participat cadrele didactice din școlile profesionale din republică, care fac parte din Comisia de elaborare a subiectelor pentru Examenul de calificare, sesiunea 2019, coordonată de către Diana Clipaci, director adjunct pt instruire și producție Ș.P.nr.7 și asistată metodologic de către dna Aurelia Vartic, consultant AED.
Pentru a asigura calitatea procesului de examinare, în cadrul Comisiei au fost implicați și agenții economici, precum dn. Moraru Alexei, SRL Mihalcon. Inclusiv, au fost invitați foștii absolvenți: Prepelița Tudor, Stepanov Victor și Garștea Igor de la meseria Tencuitor și Zugrav, maiștri i/p: Valentina Gușan și Aurelia Grițco, pentru a interveni cu propriile păreri referitor la procesul de examinare.