Decada disciplinelor de profil

După cum bine se știe, în luna februarie , de rând cu multiplele activități ce se desfășoară în cadrul Școlii Profesionale nr.7 din Chișinău în această perioadă, are loc și decada la disciplinele de profil , în cadrul căreia sunt preconizate, de asemenea, mai multe activități ce vin să impulsioneze procesul instructiv-educativ, dar și cel de instruire practică a elevilor ce-și fac studiile în instituția noastră de învățământ, despre care, la sigur, vă vom informa pe parcurs. Astfel, astăzi, 21 februarie , a avut loc o lecție publică la disciplina școlară TEHNOLOGIA LUCRĂRILOR DE PLACARE , prezentată de dna Liuba Munteanu, maistru-instructor al grupei de Tencuitori-Placatori cu plăci ( Tc21), profesor discipline tehnice, grad didactic II.

Tema lecției : Placarea coloanelor rotunde. Dna profesoară Liuba Munteanu este un bun și apreciat specialist de toți cei care activează în cadrul școlii, dar și de către elevii Domniei sale, având în spate o bogată experiență de muncă. Ea totdeauna reușește să predea materia într-un stil ce captivează și direcționează atenția elevilor spre subiectele studiate , motivându-i de fiecare dată să se implice activ la toate etapele lecției.