AL MEU NUME O SĂ-L POARTE / SECOLII DIN GURĂ-N GURĂ…

Continuă decada la disciplina școlară Limba și literatura română. Comform planului de activitate, astăzi, 24 ianuarie 2018, a avut loc o lecție demonstativă  în grupa de electricieni, anul III (Em36) prezentată de dna Aurelia Grițco, profesoară de română și maistru-instructor, având ca tematica  viața și activitatea literară / creația Luceafărului poeziei românești Mihai Eminescu cu genericul  AL MEU NUME O SĂ-L POARTE / SECOLII DIN GURĂ-N GURĂ…

Activitatea  a cuprins mai multe momente inedite, inclusiv teatralizate, ( Scrisoarea III și Luceafărul),  menite să stârnească curiozitatea elevilor, să le insufle discipolilor dragostea de literatură și de creația eminesciană. Dna profesoară a demonstrat și de data aceasta o bună cunoaștere a materiei predate, iar prin atitudinea și comportamentul său a conferit credibilitate valorilor promovate, conținuturilor și principiilor pe care le predă, demonstrând, o dată în plus, că ele nu sunt doar niște  noțiuni abstracte, ci realități valabile în lumea reală , dincolo de zidurile școlii. Iar drept căpătâi stă poezia marelui nostru poet național M.Eminescu.