Dezvoltarea parteneriatelor educaționale

În utimul timp parteneriatele educaționale au devenit o prioritate a strategiilor orientate spre perfecționarea procesului instructiv-educativ din cadrul Școlii Profesionale nr.7 din Chișinău.  Răspunzând cerințelor sociale și comunitare, instituția noastră de învățământ își orientează întregul demers educațional asupra elevilor, care și trebuie să devină centrul de interes al oricărui parteneriat proiectat în domeniul educației școlare. În acest context, astăzi, 6 noiembrie 2017, a fost semnat ACORDUL  în vederea stabilirii  unor relații de colaborare și parteneriat eficient, precum și  pentru crearea unui  climat educațional favorabil creșterii și dezvoltării tinerilor, dar și formării continue a cadrelor didactice din Școala Profesională nr.7 , mun.Chișinău   și Asociația Obștească  „ Didactica Aplicată”. Acordul a fost semnat de dl Alexandru Ciobanu, directorul Ș.P.nr.7, și dna Zinaida Soroceanu, președintele acestui ONG.