Lansarea Campaniei de informare privind traficul de ființe umane.

Elevii Ș.P.nr.7, însoțiți de psihologul școlar , dna Svetlana Caraman, au participat la lansarea Campaniei de informare privind traficul de ființe umane. Evenimentul a avut loc miercuri, 18 octombrie 2017 , în perimetrul Arcului de Triumf din centrul capitalei. 
Este bine să știm următoarele : 
CUM POATE APĂREA TRAFICUL DE FIINŢE UMANE.
În multe cazuri, victimelor traficului de fiinţe umane le sunt promise locuri de muncă avantajoase în străinătate. Ulterior, odată ajunşi la locul de destinaţie, adeseori pe contul traficanţilor, acestea descoperă că sunt “îndatorate” traficanţilor şi prin urmare obligate să muncească pe gratis sau pentru un salariu derizoriu. Femeile şi fetele sunt adesea recrutate ca să lucreze în sectorul serviciilor sau domeniul hotelier, dar sfârşesc prin a se prostitua, forţate de teamă, “datorii”, dependenţa de droguri sau violenţă.
SE ÎNTAMPLA CA PRIETENII SAU RUDELE SĂ APARĂ ÎN ROL DE RECRUTOR? 
Fiecare a treia recrutare în Moldova este făcuta de o cunoştinţa, fiecare a şasea — de un prieten apropiat, iar uneori în rol de recrutor apar chiar rude.
În ultimii ani tot mai des printre recrutori se număra femei. Ele reuşesc să manipuleze mai bine cu visele tinerelor sărace şi/sau disperate, căci victimele provin cel mai des de acolo unde lipseşte afecţiunea, înţelegerea, bunăstarea, educaţia.
EXISTĂ VRE-O LEGĂTURĂ ÎNTRE RELAŢIILE DIN FAMILIE ŞI RISCUL TRAFICĂRII?
Putem afirma că riscul traficării, în special a tinerelor şi minorilor, este direct proporţional cu situaţia familială. Statistica demonstrează că atât orfanii, cât şi copiii din familiile incomplete şi/sau cu părinţii plecaţi peste hotare fac parte din grupul de risc sporit. Istoriile vieţii persoanelor traficate arată că 30 la sută din numărul lor total sunt orfani, şi-au pierdut un părinte sau ambii în copilărie sau adolescenţă, iar 27 la sută provin din familii incomplete (monoparentale). Atunci când copiii rămân fără tutela părintească, ei devin o pradă mai uşoară pentru traficanţi. Or, după absolvirea şcolii-internat ei se trezesc într-un abandon social – nu au cu cine se sfătui atunci când decid să plece peste hotare, iar dacă dispar, nu are cine îi căuta.
În reţelele traficanţilor ajung şi mulţi minori din familii complete. În aceste cazuri motivele acceptării unor oferte dubioase de plecare peste hotare sunt relaţiile cu părinţii, violenţa din familie, iar în cazul adulţilor – relaţiile dintre soţi. Lipsa înţelegerii reciproce, prezenţa violenţei psihologice sau fizice este pentru victimele traficului un puternic factor în acceptarea ofertei de plecare peste hotare.